EN CZ DE RU Ing. KAREL KLUSÁČEK - KOUNICE

logoPšeničný slad

Pšeničný slad

         pro výrobu pšeničného sladu platí následující odchylky:  

 nižší obsah dusíkatých látek (11,5-12,5 %)

 pšenice je typická rychlejším příjmem vody, a proto je choulostivá na přemočení, při němž dochází k praskání zrna. Proto je vhodné případné přikrápění.

 vymáčka musí proběhnout co nejrychleji po vypuštění poslední namáčení vody

 sklon k intenzivnějšímu zahřívání vyžaduje studenější vedení ve slabší vrstvě

 doba klíčení se zkracuje na 3-4 dny

 pro lepší rozluštění je vhodné poslední den provést mírné složení do vyšší vrstvy

 při hvozdění předsušujeme při nižší teplotě. Opakovaně kypříme, protože pšenice slehává. Dotahovací teplota je nižší, okolo 75-77 oC.