EN CZ DE RU Ing. KAREL KLUSÁČEK - KOUNICE

logoKlíčení

KLÍČENÍ

Pro klíčení ječmene na humnech byly a dosud jsou používány pojmy, které charakterizují tento proces včetně prováděných zásahů:

Vedení hromady – řízený proces klíčení na humnech

Suchá vymáčka – přemístění namočeného ječmene z náduvníku na humna asi 8-10 hodin po vypuštění vody

Stupeň domočení –obsah vody v procentech druhý den po vymáčce

Hromada – vymočený ječmen na humně

Obilka píchá – obilka ječmene pastavená na délku mezi palec a ukazováček při stisknutí píchá, což naznačuje nižší stupeň domočení s obsahem vody přibližně do 43,5%. Pokud při stisknutí znatelně praskne, je stupeň domočení dobrý.

Střelka – klíček viditelný pod pluchou na hřbetní straně obilky

Luštění a rozluštění sladu – změny a stav spočívající ve štěpení složitých látek v zrnu ja jednodušší

Předělání hromady – převrstvení povolením (do nižší vrstvy), složením (do vyšší vrstvy)

Vrabci – chuchvalce zrn různé velikosti s velkým vývimen kořenů vzájemně prorostlých

Husaři – střelka (klíček) vyčnívá ven ze zrna (vyskytuje se u přeluštěných sladů s negativním dopadem na kvalitu)

Hromada je v díle – stav začínající druhý den po vymočení, začíná intenzivní dýchání s uvolňováním vodní páry, která se sráží na zrnech a podlaze

Vyražení z díla – narušení klíčení předčasným případně pozdním předěláním hromady